problematika šikany

Chceme to změnit!

Spolek Men’s Factor, založený Josefem Tomanem, specialistou na bezpečnost a řešení krizových situací, Hynkem Čermákem, českým hercem a bývalým osobním strážcem, a Mgr. Denisou Kartusovou, specialistkou na rodinné a trestní právo, má za cíl bojovat proti šikaně na školách prostřednictvím interaktivních přednášek a workshopů. Jejich hlavním zaměřením je prevence šikany a násilí mezi dospívajícími s důrazem na dialog, porozumění a toleranci.

O nás

Josef Toman, jako specialista na bezpečnost a řešení krizových situací, má rozsáhlé vědomosti o preventivních opatřeních a strategiích v oblasti bezpečnosti. 

Hynek Čermák, díky své kariéře herce a osobního strážce, přináší praktické zkušenosti a vhled do problematiky násilí a konfliktů.

Mgr. Denisa Kartusová, specialistka na rodinné a trestní právo, poskytuje důležité informace a právní rady v souvislosti se šikanou a násilím.

Společnost Men’s Factor tak vytváří prostor pro aktivní zapojení škol, firem a organizací do prevence šikany a násilí.

Naše práce je nejenom důležitá pro budoucí generace, které se tak mohou vyhnout negativním důsledkům šikany, ale také přispívá ke zkvalitnění pracovních prostředí a zvyšování bezpečnosti v organizacích. Důraz na dialog, porozumění a toleranci je klíčovým kamenem v jejich práci, který také přispívá ke vzniku respektu a harmonie ve společnosti.

Vzdělávací programy pro školy a organizace

Men’s Factor si uvědomuje, že šikana na školách představuje závažný problém, který může mít dlouhodobé negativní dopady na životy jednotlivců. Z tohoto důvodu se rozhodli aktivně se angažovat v boji proti šikaně a násilí, a to především prostřednictvím edukace a osvěty.

Interaktivní přednášky a workshopy poskytují studentům a pedagogům prostor k otevřené diskuzi a sdílení zkušeností. Tím nejen pomáhají vytvořit prostředí, které je nepříznivé pro šikanu, ale také podporují větší porozumění a respekt mezi studenty.

Men’s Factor věří, že prevence začíná již v raném věku a má trvalý vliv na budoucí chování a mezilidské vztahy.
Proto se neomezují pouze na působení ve školách, ale také nabízejí speciální kurzy pro dospělé jedince v rámci firem a organizací. Tyto kurzy mají za cíl připravit zaměstnance na situace ohrožující bezpečí na pracovišti, podporovat toleranci a schopnost řešit krizové situace.
Men’s Factor si uvědomuje, že bezpečné a přátelské pracovní prostředí je klíčové pro efektivní fungování.

Osoby Men’s Factoru mají bohaté profesní zkušenosti a odborné znalosti ve svých oborech.

Josef Toman

Hynek Čermák

Mgr. Denisa Kartusová

Projekt Men`s factor vznikl pod záštitou MEN’S FACTOR & NADACE VIZE 97 Dagmar a Václava Havlových. Vážíme si podpory naši sponzorů a dárců

Tváře projektu

Martin Hofmann - herec
Marpo - zpěvák, hudebník
Mgr. et Mgr. Michaela Hozáková - Terapeut- Metodik prevence rizikového chování dětí a mládeže
Marcel Havlasek - ex příslušník 601. specialnich sil z Prostějova
Nir Maman -příslušník speciálních sil státu Izrael
Por. Mgr. Terezie Janíková - kriminalistka
Marcus Benois Tran - hudebník, producent
Vladimír Dzuro - vyšetřovatel válečných zločinů
Marek Dvořák - lékař, záchranář

Tváře projektu

Vladimír Šmicer - fotbalový internacional
Tomáš Holeš - fotbalista Slavie a reprezentant ČR

Vážíme si podpory našich sponzorů a dárců

Nabízíme propagaci v audiovizuální, tiskové a mediální produkci a partnerství na projektu. 

Budeme vděční za finanční příspěvek, který můžeme ošetřit dárcovskou smlouvou uznatelnou jako potvrzení o zaplaceném daru pro daňové účely.

Navíc můžeme dárci vystavit certifikát společenské zodpovědnosti, kterým se lze prezentovat – buďto na individuální částku, nebo na bronzové, stříbrné a zlaté úrovni (rozděleno dle výše daru –  100, 250 a 500 tisíc korun).

Ten usnadní firmám reporting v rámci povinnosti, kterou jim ukládá Směrnice Evropského parlamentu a Rady neboli Corporate Sustainability Reporting Directive (dále jen „CSRD“)  účinná od 5.ledna 2023. V tomto reportu firmy musí prokázat, že se chovají vůči svému okolí společensky odpovědně a v jaké míře. 

Men’s Factor                                       

Vodičkova 791/41
110 00 – Praha 1

ID: 19934246
VAT ID: CZ19934246

mensfactor@mensfactor.cz 

www.mensfactor.cz

Bankovní spojení:

CZK v České republice: 2802735454/2010

Jiné měny a mezinárodní platby:
IBAN: CZ2010 0000 0028 0273 5454
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

mensfactor@mensfactor.cz

Mensfactor©2023